حبیب کشاورز

درباره من

دکتر حبیب کشاورز
image

استادیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان  مشاور معاون تحصیلات تکمیلی در امور آموزشی دانشجویان بین الملل دانشگاه کارشناسی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) 1384 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران 1387 دکترای زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران 1392 مشاور انجمن علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان مدیر سایت مجله دراسات فی اللغة العربیة وآدابها دانشگاه سمنان برای دریافت لیست کارهای پژوهشی اینجا کلیک کنید...

محقق گوگل

(1403/3/26)

استنادات

4

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1385

کارشناسی

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

1385-1387

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

1388-1392

دکتری

دانشگاه تهران

تجارب

1394 تا کنون

مشاور انجمن زبان و ادبیات عربی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

آموزش کاربردی زبان عربی

اولویت های پژوهشی

مطالعات زبانی

ادبیات تطبیقی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/23
نقش دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیات عربی در توسعة تجارت الکترونیک با کشورهای عربی (مطالعة موردی کشور عراق)
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(2016)
^حبیب کشاورز*
مناهج تعلیم النحو فی فرع اللغة العربیة و آدابها بالجامعات الإیرانیة(مشاکل و حلول)
دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها(2017)
^حبیب کشاورز*, ^محمود خورسندی
الالتزام وأثره فی العاطفة الشعریة فی عصر النهضة حافظ إبراهیم وأحمد شوقی نموذجا
اللغه العربیه و آدابها(2018)
^حبیب کشاورز*
الروافد الأجنبیة فی نظرة جبران خلیل جبران للموت
دراسات الادب المعاصر(2021)
^حبیب کشاورز*
معادل‌یابی استعاره‌های مفهومی در ترجمة عربی رمان «چشم‌هایش» بر اساس الگوی آلوارز
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(2020)
^حبیب کشاورز*
تحلیل البعد الحسی- الإدراکی للخطاب فی خطبة التحکیم ونقد الترجمات المتوفرة لهذه الخطبة (استادولی، جعفری ودشتتی نموذجًا)
دراسات حدیثة فی نهج البلاغة(2020)
^حبیب کشاورز, مسعود سلمانی حقیقی*
معادل‌یابی تشبیه در ترجمۀ عربی رمان سمفونی مردگان براساس الگوی پیرینی (2007)
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(2020)
^حبیب کشاورز*
مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان
پژوهشنامه ادب اسلامی(2020)
^حبیب کشاورز*, مهدی ترکشوند
دراسة الفضاء النصی لشعر معد الجبوری: قراءة فی قصیدة حیث یعود النهر وفق منهج شکری
ادب عربی(2021)
حسین الیاسی*, ^حبیب کشاورز, زینب قاسمی اصل
ارزیابی ترجمه استاد موسوی گرمارودی از خطبه قاصعه نهج البلاغه براساس نظریه وینه وداربلینه
پژوهش های نهج البلاغه(2021)
مقصود بخشش تنیانی*, ^احسان اسمعیلی طاهری, ^سیدرضا میراحمدی, ^حبیب کشاورز
کارکرد ساخت‌های قالبی مثلی عربی در مرصادالعباد
فرهنگ و ادبیات عامه(2021)
^حبیب کشاورز*, سعیده بیرجندی
راهبردهای برگردان اسامی خاص در ترجمه عربی رمان «سمفونی مردگان» براساس الگوی ون‌کویلی (2007)
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(2021)
^حبیب کشاورز*
دراسة قصیدة طائٌر یقبل من مذبحة علی أساس منهج عصام واصل السیمیائی
بحوث فی اللغه العربیه(2022)
حسین الیاسی*, زینب قاسمی اصل, ^حبیب کشاورز
تحلیل شخصیت اصلی رمان الخبز الحافی بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای انسان آبراهام مزلو
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(2023)
^حبیب کشاورز*
نقد ترجمة الاحتباک فی سورة آل عمران لمکارم الشیرازی
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2023)
9711247003, ^حبیب کشاورز*, ^سیدرضا میراحمدی
تکنیک‌های ترجمه تشبیه در برگردان عربی رمان ثریا در اغما بر اساس الگوی پیرینی
التنظیرات و النقد فی الادب العربی(2022)
^حبیب کشاورز
بررسی برگردان اسامی خاص در مستند «معالم من خوزستان» شبکه الکوثر بر اساس نظریه ون کویلی
پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(2023)
9911247007, ^علی ضیغمی*, ^حبیب کشاورز
تأثیر الگوی پیش‌سازمان‌دهنده‌ها بر آموزش ساخت‌های اسنادی فارسی به زبان‌آموزان عرب
زبان و زبان شناسی(2024)
سعیده بیرجندی, ^حبیب کشاورز*
افعال آغازی در نثر سعدی و مقایسه آن با افعال شروع عربی
همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی(2016-05-26)
^حبیب کشاورز, 9211229005*
تجلیات صورة الحسین والمسیح فی شعر جمال نصاری
همایش بین المللی عربی نویسان و عربی سرایان(2017-10-18)
^حبیب کشاورز*, محمود مسلمی
بازتاب شخصیت زن در شعر معاصر عربی و فارسی؛ مطالعه موردی شعر نازک الملائکه و فاطمه راکعی
نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(2018-03-07)
^حبیب کشاورز, محمود مسلمی, مریم سادات ساجدی
یوسف در آینه شعر عطار و لسان الدین بن خطیب
همایش بین‌المللی فریدالدین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار(2018-04-14)
^حبیب کشاورز, 9511247003
أثر التراث الإسلامی فی تعلیم اللغة العربیة للناشئة فی إیران (المدارس الخاصة بالبنات فی المنطقة الرابعة فی طهران)
همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی آموزش دانش محتوا آموزش عربی(2018-04-26)
^حبیب کشاورز, سعیده بیرجندی
کارآفرینی در رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان و نقش آن در افزایش انگیزه دانشجویان
چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری(2020-02-09)
^حبیب کشاورز
واکاوی زیباشناسی تکرار حروف در موسیقی درونی رومیات ابوفراس حمدانی
ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران(2020-07-08)
^حبیب کشاورز*, علی باقری, 9511247009
معناشناسی واژه «ماء» در قرآن کریم (با تکیه بر اصل چند معنایی)
اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی(2020-09-01)
^حبیب کشاورز, 9711247005
تحلیل بعدی حسی - ادراکی گفتمان و نقد ترجمه های نهج البلاغه از منظر نشانه معناشناسی (مطالعه موردی: ترجمه خطبه 177 سید کاظم ارفع)
اولین همایش ملی نهج البلاغه و زبان‌شناسی(2020-10-01)
^حبیب کشاورز*, مسعود سلمانی حقیقی
تصویر قهرمانان کربلا در رمان غادة کربلاء جرجی زیدان ادیب مسیحی عرب
اولین همایش ملی اربعین؛ اعتلای نهضت حسینی، تحقق تمدن نوین اسلامی(2020-10-06)
^حبیب کشاورز
دراسة أثر الموسیقى الداخلیة کإعجاز بیانی فی بعض آیات القرآن الکریم
ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران(2020-09-10)
^حبیب کشاورز*, مسعود سلمانی حقیقی
واکاوی هژمونیک گفتمان در قرآن کریم (نمونه موردی: داستان حضرت نوح(ع))
اولین همایش ملی پژوهش های تفسیری قرآن کریم(2020-11-17)
^حبیب کشاورز*, مسعود سلمانی حقیقی
تأثیر روزنامه‌های عصر مشروطه بر پیدایش طنز اجتماعی در ادبیات فارسی (مطالعة موردی ستون چرند و پرند دهخدا)
همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی(2021-01-25)
^حبیب کشاورز*
ترجمة عناصر فرهنگی در ترجمة عربی«مدیر مدرسه» جلال آل‏احمد بر اساس مدل هاروی(2003)
همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی(2021-01-25)
^حبیب کشاورز*
تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیری زبان عربی
دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی(2021-05-27)
مصطفی رسولی نژاد*, ^سیدرضا میراحمدی, ^حبیب کشاورز
مرگ به عنوان یکی از جلوه های مکتب رمانتیسم در شعر توللی و شکری
دهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(2021-01-09)
^حبیب کشاورز*, عاطفه جعفریان
تأثیر داستان حی بن یقظان ابن طفیل بر داستان نویسی در غرب
چهارمین کنفرانس ملی نوآوری وتحقیق در فرهنگ زبان و ادبیات فارسی(2023-05-17)
^حبیب کشاورز
ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان‌ رشته زبان و ادبیات عربی (دانشگاه سمنان به عنوان نمونه)
دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی(2023-05-10)
^علی ضیغمی*, ^میثم مدرسی, ^حبیب کشاورز
بررسی ترجمه ردایی و پاینده از نهج الفصاحه بر اساس الگوی گارسس (1994)
دومین همایش ملی نگارش و ویرایش زبان و ادبیات فارسی(2023-05-15)
^حبیب کشاورز
إشكالية ترجمة العناصر الثقافية في الترجمة المباشرة بين العربية والفارسية في قناة العالم الإخبارية وفقا لنظرية نيومارك
ضيغمي عبدالهادي(تاریخ دفاع: 1402/12/15) ، مقطع : دكتري
إشكالية ترجمة العناصر الثقافية في الترجمة المباشرة بين العربية والفارسية في قناة العالم الإخبارية وفقا لنظرية نيومارك
ضيغمي عبدالهادي(تاریخ دفاع: 1402/12/15) ، مقطع : دكتري
إشكالية ترجمة العناصر الثقافية في الترجمة المباشرة بين العربية والفارسية في قناة العالم الإخبارية وفقا لنظرية نيومارك
ضيغمي عبدالهادي(تاریخ دفاع: 1402/12/12) ، مقطع : دكتري
ارزيابي برگردان اسامي خاص در دو مستند «معالم من خوزستان» و «بلادي» شبكه الكوثر بر اساس نظريه ون كويلي
عماري اله ياري نفيسه(تاریخ دفاع: 1402/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه عناصر فرهنگي در ترجمه عربي كتاب دختر شينا براساس نظريه نيومارك
خدادادي پري(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
راهبردهاي برگردان اسامي خاص در ترجمه عربي رمان‌هاي «ثريا در اغما و چشم‌هايش» بر اساس الگوي ون كويلي
طاهريان مهسا(تاریخ دفاع: 1400/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب زبان زنانه در رمان في قلبي أنثي عبرية از خوله حمدي با تكيه بر نظريه رابين ليكاف
غلامي تروجني فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه مكارم از فن احتباك در قرآن كريم
خاني مريم(تاریخ دفاع: 1402/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه ي رضايي از صحيفه ي سجاديه بر اساس نظريه وينه و داربلينه .
اميرجان ساره(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه عربي احمد موسي از رمان سمفوني مردگان بر اساس الگوي گارسس
موسوي سيدحميد(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه حزبايي از رمان حين تركنا الجسر عبد الرحمان منيف بر اساس الگوي گارسس
شاه حسيني پيمان(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسة تداخل واژگاني در دو ترجمه رمان ساق البامبو از سعود السنعوسي (سميه صادقي/ مريم اكبري و عظيم طهماسبي)
رسولي نژاد مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه عربي احمد موسي از رمان چشمهايش بر اساس الگوي گارسس
دوست شيما(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خطاهاي زباني اخبار ترجمه شده بخش عربي خبرگزاري فارس
رحيمي مجيد(تاریخ دفاع: 1399/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه ونقد اجتماعي رمان الحرام قصة خاطئة مصرية
شرفي اهوازي ليلا(تاریخ دفاع: 1400/09/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد كتاب " أثر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في اللغة العربية "
امامي علي(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه مقوله ها وعناصر فرهنگي كتاب ( پايي كه جا ماند)
صدراللهي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عناصر فرهنگي نيومارك در ترجمه رمان " قلب الليل" نجيب محفوظ
عرب مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه گرمارودي از نهج البلاغه در پرتو الگوي ويني و دار بلنه
بخشش تنياني مقصود(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
بررسي ترجمه محمد دهقاني از رمان شحاد بر اساس نظريه پيتر نيو مارك
محمدزاده مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي دو جلد كتاب العمده - الجراحه
پوراسلام سارا(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و ترجمه كتاب نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا
جمالي شيخي اغل گل(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه كتاب الأعشاب دواءٌ لكل داء اثر فيصل بن محمد عراقي
گرجي فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وترجمه كتاب في التراث و الشعر واللغه اثر شوقي ضيف
فرخي هاجر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و ترجمه كتاب الجملة العربية تأليفها وأقسامها نوشته فاضل السامرايي
دهقان مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي كتاب الذخيره في علم الطب اثر ثابت بن قره حراني
عابدي خواه عبداله(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي كتاب كامل الصناعه الطيبه تاليف علي بن العباس
ميري سيده فرشته(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دایره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران / مدخل عبدالرحمن بن نصر الشیزری
دایره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران / مدخل عبدالرحمن بن نصر الشیزری
جاحظ
جاحظ
فرهنگ واژگان پزشکی کتاب «القانون فی الطب»
فرهنگ واژگان پزشکی کتاب «القانون فی الطب»

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
برنامه هفتگی   (231 بار دانلود)
چارت دکتری عربی دانشگاه سمنان   (205 بار دانلود)
چارت لیسانس عربی دانشگاه سمنان   (270 بار دانلود)
چارت ارشد ادبیات عربی دانشگاه سمنان   (257 بار دانلود)
چارت ارشد مترجمی عربی دانشگاه سمنان   (278 بار دانلود)
فرم خام پروپوزال ارشد و دکتری دانشگاه سمنان   (199 بار دانلود)
ترجمه عربی به فارسی (سندباد)   (892 بار دانلود)
جزوه درس ترجمه از عربی به فارسی
نحو 2 رشته حقوق   (828 بار دانلود)
جلد اول کتاب بحث فی قواعد اللغة العربیة
سرفصل جدید گرایش ارشد عربی   (1117 بار دانلود)
سرفصل جدید کارشناسی ارشد گرایش ادبیات عربی مصوب وزارت علوم
جزوه نثر عباسی 1   (955 بار دانلود)
جزوه متون سیاسی   (1556 بار دانلود)
جزوه روزنامه مجلات عربی   (2446 بار دانلود)
جزوه تاریخ ادبیات جاهلی   (3015 بار دانلود)
شیوه نامه نگارش پایان نامه   (1001 بار دانلود)
شیوه نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری - دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
جزوه عربی 2 فقه و حقوق   (1161 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی   (259 بار دانلود)
رشته : زبان عربی
واژه شناسی   (174 بار دانلود)
رشته : زبان عربی , گرایش : مترجمی
فن ترجمه   (185 بار دانلود)
رشته : زبان عربی
ترجمه متون تخصصی   (431 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی
ترجمه از عربی به فارسی 2   (383 بار دانلود)
رشته : ادیان و عرفان
نثر معاصر ارشد   (417 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادب عربی
تعریب متون سیاسی   (419 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی
ترجمه از فارسی به عربی   (409 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
تاریخ ادبیات جاهلی   (464 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
پروژه کاروزی   (431 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان ، میدان دانشگاه، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، طبقه 2 ، عربی، کد پستی: 3513119111
hkeshavarz@semnan.ac.ir
989124789649+

فرم تماس