حبیب کشاورز

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

چه زمانی «قال» به معنای اعتقاد داشتن است ؟

چه زمانی «قال» به معنای اعتقاد داشتن است ؟

قال از جمله افعالی است که معانی زیادی دارد و با حروف جر مختلف معانی آن متفاوت خواهد بود.

هر گاه قال با حرف جر «ب» بیاید به معنای اعتقاد داشتن است. برای مثال قال در عبارت هاي زیر به معنای اعتقاد داشتن است:

وحدة الوجود من قال بها! : چه کسی به وحدت وجود اعتقاد دارد. (چه کسی قائل به وحدت وجود است)

وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هو الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم منقطع ،

والمعنى: لكن الذين ظلموا. ها هي «إلاّ» الحاصرة هي «إلا» المستخدمة في الاستثناء المفرغ غير الموجب، نحو: «ما نجح إلا زيدّ». «إلاّ» الزائدة قال بها الأصمعي وابن جني

نکته بسیار مهم: دقت کنید که به دلیل استفاده حرف «ب» در فارسی با فعل گفتن برخی از مترجمان تازه کار به اشتباه می افتند و در عربی نیز از همین حرف استفاده می کنند یعنی اگر بخواهند جمله "به علی گفتم " را ترجمه کنند می گویند : قلتُ بعلی این ترجمه اشتباه است و باید گفت : قلتُ لعلي

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : نکته‌های ترجمه (زکاة العلم نشره ) , بازدید:814 , تاریخ انتشار : 1398/01/10