حبیب کشاورز

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

چه زمانی «کان» به معنای «بود» به کار می رود ؟

چه زمانی «کان» به معنای «بود» به کار می رود ؟
همانطور که می دانیم کان از افعال ناقصه است. این افعال از آن رو ناقصه نامیده می شوند که فاعل نمی گیرند و نیاز به اسم و خبر دارند.
نکته مهم ترجمه «کان » است چون در موارد مختلف معانی آن متفاوت است.
به دو جمله زیر و ترجمه آن دقت کنید:
کان علي کاتبا: علی نویسنده بود
کان علی یذهب: علی می رفت

اگر دقت کنیم کان در عبارت اول (بود) ترجمه شده است اما در عبارت دوم ترجمه نشده است بلکه در زمان فعل (یذهب) اثر گذاشته است.
بنابراین اینطور می توان نتیجه گرفت که هر گاه خبر «کان» مفرد یا شبه جمله بود می توان آن را «بود» ترجمه کرد.
چند مثال دیگر:
کان الناس فی بیوتهم: مردم در خانه هایشان بودند
کان المعلم أمام المدرسة: معلم جلوی مدرسه بود.

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : نکته‌های ترجمه (زکاة العلم نشره ) , بازدید:1265 , تاریخ انتشار : 1398/01/13