حبیب کشاورز

درباره من

دکتر حبیب کشاورز
image

استادیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

کارشناسی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) 1384 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران 1387 دکترای زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران 1392 مشاور انجمن علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان مدیر سایت مجله دراسات فی اللغة العربیة وآدابها دانشگاه سمنان برای دریافت لیست کارهای پژوهشی اینجا کلیک کنید...

محقق گوگل

(1402/9/5)

استنادات

5

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1385

کارشناسی

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

1385-1387

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

1388-1392

دکتری

دانشگاه تهران

تجارب

1394 تا کنون

مشاور انجمن زبان و ادبیات عربی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

آموزش کاربردی زبان عربی

اولویت های پژوهشی

مطالعات زبانی

ادبیات تطبیقی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
کارکرد ساخت‌های قالبی مثلی عربی در مرصادالعباد
فرهنگ و ادبیات عامه(2021)
^حبیب کشاورز*, سعیده بیرجندی
راهبردهای برگردان اسامی خاص در ترجمه عربی رمان «سمفونی مردگان» براساس الگوی ون‌کویلی (2007)
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(2021)
^حبیب کشاورز*
دراسة الفضاء النصی لشعر معد الجبوری: قراءة فی قصیدة حیث یعود النهر وفق منهج شکری
ادب عربی(2021)
حسین الیاسی*, ^حبیب کشاورز, زینب قاسمی اصل
ارزیابی ترجمه استاد موسوی گرمارودی از خطبه قاصعه نهج البلاغه براساس نظریه وینه وداربلینه
پژوهش های نهج البلاغه(2021)
مقصود بخشش تنیانی*, ^احسان اسمعیلی طاهری, ^سیدرضا میراحمدی, ^حبیب کشاورز
الروافد الأجنبیة فی نظرة جبران خلیل جبران للموت
دراسات الادب المعاصر(2021)
^حبیب کشاورز*
معادل‌یابی استعاره‌های مفهومی در ترجمة عربی رمان «چشم‌هایش» بر اساس الگوی آلوارز
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(2020)
^حبیب کشاورز*
معادل‌یابی تشبیه در ترجمۀ عربی رمان سمفونی مردگان براساس الگوی پیرینی (2007)
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(2020)
^حبیب کشاورز*
تحلیل البعد الحسی- الإدراکی للخطاب فی خطبة التحکیم ونقد الترجمات المتوفرة لهذه الخطبة (استادولی، جعفری ودشتتی نموذجًا)
دراسات حدیثة فی نهج البلاغة(2020)
^حبیب کشاورز, مسعود سلمانی حقیقی*
مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان
پژوهشنامه ادب اسلامی(2020)
^حبیب کشاورز*, مهدی ترکشوند
الالتزام وأثره فی العاطفة الشعریة فی عصر النهضة حافظ إبراهیم وأحمد شوقی نموذجا
اللغه العربیه و آدابها(2018)
^حبیب کشاورز*
مناهج تعلیم النحو فی فرع اللغة العربیة و آدابها بالجامعات الإیرانیة(مشاکل و حلول)
دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها(2017)
^حبیب کشاورز*, ^محمود خورسندی
نقش دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیات عربی در توسعة تجارت الکترونیک با کشورهای عربی (مطالعة موردی کشور عراق)
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(2016)
^حبیب کشاورز*
دراسة قصیدة طائٌر یقبل من مذبحة علی أساس منهج عصام واصل السیمیائی
بحوث فی اللغه العربیه(2022)
حسین الیاسی*, زینب قاسمی اصل, ^حبیب کشاورز
تحلیل شخصیت اصلی رمان الخبز الحافی بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای انسان آبراهام مزلو
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(2023)
^حبیب کشاورز*
تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیری زبان عربی
دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی(2021-05-27)
مصطفی رسولی نژاد*, ^سیدرضا میراحمدی, ^حبیب کشاورز
تأثیر روزنامه‌های عصر مشروطه بر پیدایش طنز اجتماعی در ادبیات فارسی (مطالعة موردی ستون چرند و پرند دهخدا)
همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی(2021-01-25)
^حبیب کشاورز*
ترجمة عناصر فرهنگی در ترجمة عربی«مدیر مدرسه» جلال آل‏احمد بر اساس مدل هاروی(2003)
همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی(2021-01-25)
^حبیب کشاورز*
مرگ به عنوان یکی از جلوه های مکتب رمانتیسم در شعر توللی و شکری
دهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(2021-01-09)
^حبیب کشاورز*, عاطفه جعفریان
واکاوی هژمونیک گفتمان در قرآن کریم (نمونه موردی: داستان حضرت نوح(ع))
اولین همایش ملی پژوهش های تفسیری قرآن کریم(2020-11-17)
^حبیب کشاورز*, مسعود سلمانی حقیقی
تصویر قهرمانان کربلا در رمان غادة کربلاء جرجی زیدان ادیب مسیحی عرب
اولین همایش ملی اربعین؛ اعتلای نهضت حسینی، تحقق تمدن نوین اسلامی(2020-10-06)
^حبیب کشاورز
تحلیل بعدی حسی - ادراکی گفتمان و نقد ترجمه های نهج البلاغه از منظر نشانه معناشناسی (مطالعه موردی: ترجمه خطبه 177 سید کاظم ارفع)
اولین همایش ملی نهج البلاغه و زبان‌شناسی(2020-10-01)
^حبیب کشاورز*, مسعود سلمانی حقیقی
دراسة أثر الموسیقى الداخلیة کإعجاز بیانی فی بعض آیات القرآن الکریم
ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران(2020-09-10)
^حبیب کشاورز*, مسعود سلمانی حقیقی
معناشناسی واژه «ماء» در قرآن کریم (با تکیه بر اصل چند معنایی)
اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی(2020-09-01)
^حبیب کشاورز, 9711247005
واکاوی زیباشناسی تکرار حروف در موسیقی درونی رومیات ابوفراس حمدانی
ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران(2020-07-08)
^حبیب کشاورز*, علی باقری, 9511247009
کارآفرینی در رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان و نقش آن در افزایش انگیزه دانشجویان
چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری(2020-02-09)
^حبیب کشاورز
أثر التراث الإسلامی فی تعلیم اللغة العربیة للناشئة فی إیران (المدارس الخاصة بالبنات فی المنطقة الرابعة فی طهران)
همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی آموزش دانش محتوا آموزش عربی(2018-04-26)
^حبیب کشاورز, سعیده بیرجندی
یوسف در آینه شعر عطار و لسان الدین بن خطیب
همایش بین‌المللی فریدالدین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار(2018-04-14)
^حبیب کشاورز, 9511247003
بازتاب شخصیت زن در شعر معاصر عربی و فارسی؛ مطالعه موردی شعر نازک الملائکه و فاطمه راکعی
نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(2018-03-07)
^حبیب کشاورز, محمود مسلمی, مریم سادات ساجدی
تجلیات صورة الحسین والمسیح فی شعر جمال نصاری
همایش بین المللی عربی نویسان و عربی سرایان(2017-10-18)
^حبیب کشاورز*, محمود مسلمی
افعال آغازی در نثر سعدی و مقایسه آن با افعال شروع عربی
همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی(2016-05-26)
^حبیب کشاورز, 9211229005*
تأثیر داستان حی بن یقظان ابن طفیل بر داستان نویسی در غرب
چهارمین کنفرانس ملی نوآوری وتحقیق در فرهنگ زبان و ادبیات فارسی(2023-05-17)
^حبیب کشاورز
ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان‌ رشته زبان و ادبیات عربی (دانشگاه سمنان به عنوان نمونه)
دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی(2023-05-10)
^علی ضیغمی*, ^میثم مدرسی, ^حبیب کشاورز
واژه هاي تخصصي پزشكي كتاب كامل الصناعه الطيبه تاليف علي بن العباس
ميري سيده فرشته(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي كتاب الذخيره في علم الطب اثر ثابت بن قره حراني
عابدي خواه عبداله(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و ترجمه كتاب الجملة العربية تأليفها وأقسامها نوشته فاضل السامرايي
دهقان مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وترجمه كتاب في التراث و الشعر واللغه اثر شوقي ضيف
فرخي هاجر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه كتاب الأعشاب دواءٌ لكل داء اثر فيصل بن محمد عراقي
گرجي فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و ترجمه كتاب نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا
جمالي شيخي اغل گل(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي دو جلد كتاب العمده - الجراحه
پوراسلام سارا(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه محمد دهقاني از رمان شحاد بر اساس نظريه پيتر نيو مارك
محمدزاده مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه گرمارودي از نهج البلاغه در پرتو الگوي ويني و دار بلنه
بخشش تنياني مقصود(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
تحليل عناصر فرهنگي نيومارك در ترجمه رمان " قلب الليل" نجيب محفوظ
عرب مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه مقوله ها وعناصر فرهنگي كتاب ( پايي كه جا ماند)
صدراللهي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد كتاب " أثر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في اللغة العربية "
امامي علي(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه ونقد اجتماعي رمان الحرام قصة خاطئة مصرية
شرفي اهوازي ليلا(تاریخ دفاع: 1400/09/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خطاهاي زباني اخبار ترجمه شده بخش عربي خبرگزاري فارس
رحيمي مجيد(تاریخ دفاع: 1399/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه عربي احمد موسي از رمان چشمهايش بر اساس الگوي گارسس
دوست شيما(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسة تداخل واژگاني در دو ترجمه رمان ساق البامبو از سعود السنعوسي (سميه صادقي/ مريم اكبري و عظيم طهماسبي)
رسولي نژاد مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه حزبايي از رمان حين تركنا الجسر عبد الرحمان منيف بر اساس الگوي گارسس
شاه حسيني پيمان(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه ي رضايي از صحيفه ي سجاديه بر اساس نظريه وينه و داربلينه .
اميرجان ساره(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي برگردان اسامي خاص در دو مستند «معالم من خوزستان» و «بلادي» شبكه الكوثر بر اساس نظريه ون كويلي
عماري اله ياري نفيسه(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژگان پزشکی کتاب «القانون فی الطب»
فرهنگ واژگان پزشکی کتاب «القانون فی الطب»
جاحظ
جاحظ
دایره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران / مدخل عبدالرحمن بن نصر الشیزری
دایره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران / مدخل عبدالرحمن بن نصر الشیزری

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
برنامه هفتگی   (88 بار دانلود)
چارت دکتری عربی دانشگاه سمنان   (87 بار دانلود)
چارت لیسانس عربی دانشگاه سمنان   (100 بار دانلود)
چارت ارشد ادبیات عربی دانشگاه سمنان   (135 بار دانلود)
چارت ارشد مترجمی عربی دانشگاه سمنان   (137 بار دانلود)
فرم خام پروپوزال ارشد و دکتری دانشگاه سمنان   (79 بار دانلود)
ترجمه عربی به فارسی (سندباد)   (752 بار دانلود)
جزوه درس ترجمه از عربی به فارسی
نحو 2 رشته حقوق   (682 بار دانلود)
جلد اول کتاب بحث فی قواعد اللغة العربیة
سرفصل جدید گرایش ارشد عربی   (892 بار دانلود)
سرفصل جدید کارشناسی ارشد گرایش ادبیات عربی مصوب وزارت علوم
جزوه نثر عباسی 1   (836 بار دانلود)
جزوه متون سیاسی   (1440 بار دانلود)
جزوه روزنامه مجلات عربی   (2331 بار دانلود)
شیوه نامه نگارش پایان نامه   (891 بار دانلود)
شیوه نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری - دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
جزوه تاریخ ادبیات جاهلی   (1781 بار دانلود)
جزوه عربی 2 فقه و حقوق   (1046 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی   (108 بار دانلود)
رشته : زبان عربی
واژه شناسی   (67 بار دانلود)
رشته : زبان عربی , گرایش : مترجمی
فن ترجمه   (70 بار دانلود)
رشته : زبان عربی
ترجمه متون تخصصی   (313 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی
ترجمه از عربی به فارسی 2   (277 بار دانلود)
رشته : ادیان و عرفان
نثر معاصر ارشد   (306 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادب عربی
تعریب متون سیاسی   (310 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی
ترجمه از فارسی به عربی   (307 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
تاریخ ادبیات جاهلی   (259 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
پروژه کاروزی   (320 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان ، میدان دانشگاه، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، طبقه 2 ، عربی، کد پستی: 3513119111
hkeshavarz@semnan.ac.ir
989124789649+

فرم تماس